1

یک اتفاق ضدّفرهنگی⇐جمع‌آوری محصولات مجاز شبکه خانگی از سوپرمارکتهای اصفهان!!!+توضیحات یک توزیع‌کننده درباره چند و چون ماجرا

نمایش خانگی: در حالی که در سالهای اخیر یکی از اصلی ترین مراکز عرضه محصولات خانگی، سوپرمارکتهای سراسر کشور بوده، در هفته های اخیر اتفاقی غیرمنتظره و در عین حال مضر به حال شبکه خانگی در اصفهان رخ داده است.

در روزهای گذشته به غیر از مخاطبانی که از حذف محصولات خانگی از سوپرمارکتها گلایه کردند، چندین نفر از سوپرمارکت داران شهر اصفهان در تماس با سایت «نمایش خانگی» از جمع آوری محصولات خانگی از سوپرمارکتها سخن گفته و به شدت بر این امر تاختند.

چرا این اتفاق افتاده؟

گویا بازرسان مجمع امور صنفی بنا به درخواست برخی ویدیوکلوب داران به حذف فروش فیلم از سبد محصولات سوپرمارکتها رأی داده اند.

اینکه چگونه ویدیوکلوب داران توانسته اند مجمع امور صنفی را در این باره قانع کنند به نامه ای بازمیگردد که سه ماه پیش  به سوپرمارکتها ارائه شد مبنی بر اینکه از 20 اردیبهشت 96 حق عرضه محصولات خانگی را ندارند با این حال درگیری در حواشی انتخاباتی باعث شد این نامه حدودا دو ماه بعد از ابلاغیه اجرایی شود.

اجرایی شدن نامه با اعتراض اتحادیه سوپرمارکت داران مواجه شده و آنها خواستار بازبینی در این دستور شده اند با این حال هنوز بازبینی رخ نداده است.

یکی از نمایندگان عرضه محصولات خانگی در اصفهان درباره این ماجرا به «نمایش خانگی» گفت: این ماجرا ناشی از فشارهایی است که ویدیوکلوب داران برای انحصاری کردن بازار در پیش گرفته اند. آنها ادعا دارند سوپرمارکتها جلوی رونق آنها را گرفته‌اند در حالی که آمار تأییدشده حکایت از آن دارد که فقط 15 تا 20 درصد از محصولات خانگی از کانال ویدیوکلوبها فروش میرود و 80 تا 85 درصد فروش ناشی از شبکه گسترده عرضه در سوپرمارکتهاست.

وی با اشاره به ایجاد اختلاف میان اتحادیه سوپرمارکت‌داران و اتحادیه ویدیوکلوب‌داران(صنف عرضه محصولات فرهنگی) ادامه داد: در برهه ای از زمان تصمیم بر آن شد که برای سنجش کارکرد ویدیوکلوب‌داران برخی از عناوین مهم شبکه خانگی فقط و فقط از طریق ویدیوکلوبها عرضه شود و اگر آمار فروش به بالای 50 درصد رسید آن گاه درباره حذف سوپرمارکتها از چرخه توزیع تصمیم‌گیری شود اما ویدیوکلوب‌داران این روش ارزیابی را قبول نکردند شاید چون خودشان هم می دانستند فروش شان به زحمت به 20 برسد.

 این نماینده عرضه محصولات فرهنگی خاطرنشان ساخت: این یک واقعیت است که نه فقط در اصفهان بلکه در همه ایران، سوپرمارکتها و ویدیوکلوبها در عرضه محصولات فرهنگی کنار هم هستند و نه مقابل همدیگر و بر این اساس باید به همدیگر در ارائه سرویس به مخاطبان کمک کنند و نه اینکه به دنبال حذف یکدیگر باشند.

اخبار رسیده به «نمایش خانگی» حکایت از آن دارد که  اتحادیه سوپرمارکت داران در ده روز گذشته به دنبال برگزاری نشستی تازه با مجمع امور صنفی برای حل این مشکل بوده اند اما هنوز این نشست برگزار نشده است و حتی برای بازگرداندن محصولاتی که با تصمیم اخیر از سوپرمارکتها جمع آوری شده هم هیچ همراهی صورت نگرفته است…

استند مربوط به عرضه محصولات خانگی در یکی از سوپرمارکتها که بعد از جمع آوری محصولات با اقلام خوراکی پر شده!!!

استند مربوط به عرضه محصولات خانگی در یکی از سوپرمارکتهای اصفهان که بعد از جمع آوری محصولات با اقلام خوراکی پر شده!!!