خانه یک اتفاق ضدّفرهنگی⇐جمع‌آوری محصولات مجاز شبکه خانگی از سوپرمارکتهای اصفهان!!!+توضیحات یک توزیع‌کننده درباره چند و چون ماجرا استند مربوط به عرضه محصولات خانگی در یکی از سوپرمارکتها که بعد از جمع آوری محصولات با اقلام خوراکی پر شده!!!

استند مربوط به عرضه محصولات خانگی در یکی از سوپرمارکتها که بعد از جمع آوری محصولات با اقلام خوراکی پر شده!!!

اصفهان-زاینده رود