گلرنگ رسانه، اولین ورکشاپ «بلوری-3D» را در جشنواره یاس برگزار کرد

نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
نشست بلوری-3D در جشنواره یاس
برگزارکنندگان نشست بلوری-3D در جشنواره یاس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید