کارگردان «نیش زنبور»⇐در شبکه خانگی جاه‌طلبی وجود ندارد/تولیدکنندگان خانگی کمتر جرأت ریسک دارند/همه در یک محدوده خاص دست و پا می‌زنند/استفاده از بازیگر-اسپانسر به شبکه خانگی ضربه زده!

حمیدرضا صلاحمند

نمایش خانگی: حمیدرضا صلاحمند از جمله دستیاران سالیان بهرام بیضایی است که کوشید جدا از بیضایی هم شانس خود را در کارگردانی امتحان کند.

صلاحمند فیلمهایی نظیر «زمانه»، «نیش زنبور» و «سه درجه تب» را در سینما تولید کرده و اخیرا هم درگیر پروژه ای شده با عنوان «همسایه محبوب من».

صلاحمند درباره اینکه آیا در این سالها پیشنهادی برای شبکه خانگی داشته یا نه به سایت «نمایش خانگی» گفت: پیشنهاد دندان گیری نبوده است. نوع کار در شبکه خانگی طوری است که باید پیشنهاد شود تا بشود آن را سبک و سنگین کرد و تاکنون پیشنهادی که قلقلکم دهد برای کار نبوده است.

این کارگردان ادامه داد: نوع کار در شبکه خانگی طوری است که نیاز دارد به تضمین دوطرفه برای بازگشت سرمایه و از این حیث شاید من کارگردان مطلوب آنها نباشم چون آدمی نیستم که به دنبال توجیه سرمایه گذار بروم و بیشتر آنها هستند که به سمت من آمده‌اند.

حمیدرضا صلاحمند با اشاره به یکی از آفات سریال سازی که رواج بازیگر-اسپانسر است به «نمایش خانگی» گفت: ابدا بازیگر-اسپانسر قبول نمی‌کنم و همین باعث می‌شود بسیاری از پیشنهادات مالی خوب را رد کنم. معنا ندارد فردی چون پول دارد بتواند نقش اصلی که هیچ حتی نقش مکمل در کار شما بگیرد. بازیگری یک حرفه جدی است و به شدت سخت و مقدس و استفاده از بازیگر-اسپانسر توهین است به این حرفه. در کلیت هم که نگاه کنیم استفاده از بازیگر-اسپانسر جز آن که به شبکه خانگی و سینما و حتی تلویزیون ضربه بزند خروجی دیگری ندارد.

صلاحمند درباره کیفیت تولید در شبکه خانگی اظهار داشت: سریالهای تولیدشده در شبکه خانگی را کم و بیش مرور کرده‌ام و نکته این است که هنوز در شبکه خانگی جاه‌طلبی در تولید وجود ندارد و تولیدکنندگان خانگی جرأت ریسک فضاهای تازه را ندارند و همه در یک محدوده خاص دست و پا می‌زنند.

این کارگردان 64 ساله افزود: کارگردانان هم اجازه تجربه های جدید را در این مدیوم ندارند و برای همین تاکنون هرچه در شبکه خانگی تولید شده یا مایه های کمدی دارد یا ملودرام و اگر هم می‌بینیم مخاطب به برخی از آثار روی خوش نشان داده نه به خاطر مضمون متفاوت که به خاطر آزادی بیشتری است که در طراحی گریم، انتخاب پوشش و بعضا استفاده از دیالوگهای خط قرمزی وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید