چرا گلزار حتی داخل خانه هم کاپشن به تن دارد؟+عکس

محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»

نمایش خانگی: بعد از عرضه قسمت چهاردهم سریال «عاشقانه» تنها سه قسمت دیگر تا پایان عرضه سریال به شبکه خانگی زمان باقیست.

به گزارش سایت خبری-تحلیلی «نمایش خانگی» در قسمتهای انتهایی همان قدر که منوچهر هادی سعی کرده اسباب ایجاد تعلیق در پایان بندی را لحاظ کند برخی گافهای طراحی لباس هم به چشم میخورد.

از جمله این گافها که از نظر مخاطبان «عاشقانه» هم دور نمانده این است که محمدرضا گلزار در نماهای داخلی هم کاپشن به تن دارد!

بسیاری از مخاطبان در شبکه های اجتماعی با انتقاد از چرایی اینکه گلزار حتی در فضاهای بسته و مسقف هم کاپشنی به تن دارد که زیپش تا بالا کشیده این پرسش را طرح کرده اند که آیا این ماجرا به اسپانسرینگ یک برند خاص پوشاک توسط گلزار اختصاص دارد یا آن که خواسته سازندگان «عاشقانه» بوده که برای آن برند خاص تبلیغ کنند؟

دلیل ماجرا هر چه باشد موجب شده نماهای داخلی که گلزار در آنها با کاپشن ظاهر میشود به شدت توی ذوق بزند.

محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»
محمدرضا گلزار با کاپشن در نمایی داخلی از «عاشقانه»

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید