چرا نقشم در سریال “مرداب”، لال شد؟

20240223_122255