تصویر اصلی که زمینه خلق پرتره شده

پرتره ای که در جشن تولد چاووشی رونمایی شد
محسن چاووشی