چرا تصویر بازیگر اصلی از اقلام تبلیغاتی «چهارشنبه» حذف شد؟⇔تهیه کننده: از پخش کننده بپرسید/پخش کننده: چیزی حذف نشده!

چهارشنبه

نمایش خانگی: فیلم ویدیویی «چهارشنبه» در حالی اواخر آبان ماه امسال به شبکه نمایش خانگی عرضه شد که بر روی پوستر و طرح اصلی جلد فیلم تصویری از بازیگر اصلی آن آرمان درویش به چشم نمی خورد.(اینجا را بخوانید)

به گزارش نمایش خانگی از آنجا که یکی از نمودهای این فیلم استانداردهای بالای بازیگری آرمان درویش بود که اتفاقا باعث شد فیلم به هنگام نمایش در بخش هنروتجربه جشنواره سی و چهارم فجر هم مورد توجه قرار گیرد برای بسیاری از مخاطبان این پرسش پیش آمد که چرا تصویر این بازیگر از پوسترهای خانگی و جلد نسخه خانگی حذف شده است.

از آنجا که معمولا تهیه اقلام تبلیغاتی مربوط به فیلمها با تعامل میان تهیه کننده و شرکت پخش کننده صورت می گیرد نخستین کسی که در این باره مورد پرسش قرار گرفت یوسف وجدان دوست تهیه کننده «چهارشنبه» بود.

تهیه کننده از پاسخگویی سرباز زد

وجدان دوست اما با اشاره به اینکه در این باره پخش کننده است که باید پاسخگو باشد از جوابگویی به این سوال که آیا حذف آرمان درویش از طرحهای مربوط به پوستر و جلد فیلم با تعامل وی صورت گرفته سرباز زد.

این تهیه کننده حتی به این پرسش هم که آیا خودش موافق اقدام پخش کننده در حذف تصویر آرمان درویش بوده نیز به نمایش خانگی حرفی نزد.

پخش کننده: تصویر بازیگر اصلی پشت جلد آمده

علی اسدزاده مدیرعامل شرکت تصویرگسترپاسارگاد که «چهارشنبه» را به شبکه خانگی ارائه داده درباره چرایی حذف آرمان درویش از پوستر «چهارشنبه» به نمایش خانگی گفت: این فیلم دارای دو طرح اصلی برای پوستر بود که در یکی از طرحها تصویر بازیگر موردنظر آمده است و در طرح دیگر تصویر این بازیگر نیست.

وی ادامه داد: برای طراحی جلد فیلم از هر دو طرح استفاده شده ولی طرح مربوط به آرمان در پشت جلد آمده و طرح دیگر در روی جلد.

اسدزاده درباره چرایی عدم استفاده از طرح شامل بازیگر اصلی روی جلد فیلم پاسخی نداد و این را هم نگفت که آیا عدم استفاده از طرح اصلی نظر تهیه کننده بوده یا نه!

چهارشنبه
پوستر اصلی “چهارشنبه”

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید