وجه اشتراک #جیران و #بیگناه چیست؟

نمایش خانگی/هانیه مظفری: دو سریال جیران حسن فتحی و بیگناه مهران احمدی هرچند در دو گونه کاملا متفاوت هستند ولی دو وجه اشتراک دارند.

سریال جیران به قسمت چهلم رسیده و سریال بیگناه هم نزدیک به قسمت بیستم است…

جیران یک سریال تاریخی-عاشقانه یا تاریخی-حرمسرای است که بیشتر از وقایع تاریخی دوران ناصرالدین شاه بر وجه کشمکشهای درونی حرمسرای او مانور می‌دهد…

سریال بیگناه یک سریال ملودرام است که داستان بازگشت به وطن مردی میانسال را بیان میکند که سالها پیش از برادر خود رکبی بزرگ خورده…

سریال جیران در ساختار متاثر از سریالهای تاریخی ترکیه و بخصوص حریم سلطان است و از رقابت های زنانه گرفته تا خاله زنک‌بازی های خواجگان و از همه مهمتر گریم های اغراق آلود، همه نوعی یادآوری سریالهای عامه پسند ترک است.

سریال بیگناه نیز هرچند ملودرامی معاصر است ولی در داستانک‌های متعددی که برای سریال تراشیده اند از تنه زنی به می‌تو تا ماجرای عشق به برادرزاده و نوع ارتباطات زن و مرد و طراحی گریم های بسیار بزرگنما، باز يادآوري سریالهای عامه پسند ترک رخ می‌نماید.

فارغ از الگوپذیری از سریالهای ترک، یک اشتراک دیگر هر دو سریال جیران و بیگناه آن است که هیچ کدام نتوانستند در درازمدت، جریان لازم برای پیگیری را در مخاطب ایجاد کنند. درنظر بگیرید که چهل قسمت از جیران گذشته و مهمترین جریان سریال همان وقفه میانی به دلیل گرفت و گیرهای حقوقی بوده. بیگناه هم به حدود قسمت بیست رسیده ولی انگار نه انگار.

اینکه دو سریال در دو گونه متفاوت این گونه خنثی و بی حس و حال، ماه‌ها از عرضه شان می‌گذرد ولی نمی‌توانند بازار محصولات پلتفرم ها را گرم کننند نشان دهنده آن است که به غیر از کپی برداری از الگوهای ترک باید داستان پردازی اپیزودیک و جذاب برای سریال را هم بلد بود تا کار به سرانجام برسد…

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید