واکنش سازندگان “مارال” به ساترا: آیا صدور بیانیه همزمان با صدور مجوز پخش برای سریال‌ها امری بدیهی و متداول است؟ یا استثنائاً برای سریال “جیران” استثناء قائل شده؟/ وقتی آیفیک و هفت نفر از تهیه‌کنندگان سرشناس سینما و ازجمله تخت کشیان و چگینی، حکم به نفع “مارال” داده‌اند چرا نقض مالکیت فکری را “ادعا” می‌پندارید؟/مگر نه اینکه در ساترا واحدی با نام نظارت و پایش و حمایت حقوق مالکیت فکری برقرار گردیده، پس چرا ماجرای کپی‌برداری از “مارال”، را به طور جدی در این واحد پیگیری نمی‌کنید؟/ منظور شما از حکم قضایی چیست؟ یعنی رأی داوری صادره از هیئت داوران (آیفیک) و تایید شده در دادگاه عمومی صدر را ندیده‌اید؟/توسعه زیست بوم فرهنگی با سریال سرقتی، مانند ساخت مسجد در زمین غصبی نیست؟؟/با صدور اجرائیه دادگاه، حق صدور مجوز پخش “جیران” قبل از حذف شباهت‌ها با “مارال” را ندارید!/ ممانعت از تحقق کامل سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت فکری اولین آزمون جدی شما در این حوزه است!

نمایش خانگی/مجید ناصری: در پی بیانیه پنج بندی ساترا درباره دلایل تعلیق عرضه “جیران”، سازندگان سریال “آهوی من مارال” اطلاعیه‌ای صادر کردند.

متن اطلاعیه “مارال”سازان را بخوانید:

در پی انتشار بیانیه پنج بندی اخیر آن سازمان نسبت به سریال جیران و با توجه به اینکه در متن بیانیه از سریال آهوی من مارال و عوامل تولید آن نامبرده اید  می رساند.

نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صدور بیانیه همزمان با صدور مجوز پخش برای همه سریال ها امری بدیهی و متداول است؟ یا استثنائاً برای سریال جیران صادر گردیده و اساساً علت مستثنی شدن سریال “جیران” با سایر سریال ها چیست؟
به جهت ارتباط مستقیم بند ۴ بیانیه با عوامل سریال “آهوی من مارال” از اظهارات در بند ۴ بیانیه آغاز می‌کنیم.

۱- در بند چهارم اظهار نموده اید «با توجه به ادعاهای مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در سریال جیران…»
لازم به یادآوری می باشد با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده ، حقوق مالکیت فکری آقای مهرداد غفارزاده نقض گردیده و صرفاً یک ادعا نیست بلکه در این خصوص دعوایی نسبتاً طولانی مطرح بوده و هفت نفر از افراد سرشناس حوزه سینما و هنر به عنوان هیئت داوری به موضوع رسیدگی نموده اند که عبارتند از : (آقایان:1- بهروز مفید 2- محمدرضا تخت کشیان 3- محسن چگینی 4- رضا جودی  5- سید محسن میر حسینی 6- مهدی کوهیان و 7- خانم سیده فاطمه ابوالقاسمی) و همچنین موضوع برای کارشناسی به آقای فرهاد توحیدی به عنوان کارشناس ارجاع و نهایتاً در تاریخ 28/02/1399 نقض حقوق مالکیت فکری آقای مهرداد غفارزاده اثبات گردیده که در رأی داوری صادره از سوی هیئت داوران (آیفیک) حکم محکومیت آقای عفیفه در 3 بند صادر و داوران اعلام نموده اند که « اقدام آقای عفیفه در خصوص ساخت سریالی با مضمون طرح سریال مارال که آقای مهرداد غفارزاده به ایشان ارائه کرده است و مدتی برای تولید آن با یکدیگر اقداماتی جهت جذب سرمایه گذار نموده اند بر خلاف عرف فیلمسازی کشور و شئون حرفه ای تهیه کنندگی بوده است. لذا شورای داوری به اتفاق آراء اعلام می نماید: آقای اسماعیل عفیفه به مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این رأی نمی تواند محصولی با شباهت به طرح کلی ، شخصیت پردازی ، داستانهای فرعی و موقعیت های دراماتیک ، طرح سریالهای «مارال» و «جیران» در شبکه نمایش خانگی و vod  و دیگر پلتفرمهای انتشار ، توزیع و پخش آثار تصویری به عنوان تهیه کننده پخش ، توزیع و منتشر نماید»

بنابراین اظهارات ساترا در قسمت اول بند 4 که با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده نقض حقوق مالکیت فکری آقای مهرداد غفارزاده را صرفاً یک ادعا تلقی می کند ، مصداق بارز نشر اکاذیب ، توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی میباشد.

2- در ادامه بند 4 بیانیه اظهار نموده اید که «با توجه به عدم تمایل شاکی به ادامه رسیدگی توسط ساترا موضوع تا زمان ثبت درخواست رسیدگی از سوی عوامل تولید سریال آهوی من مارال یا ارائه حکم قضایی در ساترا مسکوت مانده »

اولاً : در این رابطه چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه ظاهراً مسئولین ساترا نسبت به وظایف سازمانی و شغلی خود به درستی توجیه نشده و به تکالیف و وظایف خود به درستی آگاه نمی‌باشند. با توجه به اینکه در مجموعه ساترا واحدی به عنوان معاونت نظارت و پایش و حمایت حقوق مالکیت فکری برقرار گردیده و آقایان صرفاً برای پایش و نظارت و جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری در آن واحد از بیت المال حقوق دریافت می کنند لذا نیاز به تمایل و یا عدم تمایل هیچکس از جمله آقای غفارزاده برای انجام وظایف قانونی ساترا ملاک نبوده و لذا مسکوت گذاشتن نظارت و پایش به عنوان وظیفه و تکلیف ساترا دقیقاً استنکاف از انجام وظایف قانونی و شرعی میباشد، ضمن اینکه در جلسه‌ای که در ساترا به اتفاق مسئولین و بنده و آقای عفیفه برگزار گردیده بود صورتجلسه ای تنظیم و به امضای حضار و طرفین دعوا رسیده و مقرر گردیده بود که طی روزهای 16 و 17 دیماه (پنجشنبه و جمعه) طی جلسه ای طرفین به تماشای سریال جیران و تطبیق آن با طرح سریال «آهوی من مارال » اقدام و در خصوص وجود شباهت یا عدم شباهت آنها مشترکاً توافق نمایند که علی رغم موافقت اولیه با استنکاف آقای عفیفه تهیه کننده سریال جیران این جلسه برگزار نگردید بنابراین ساترا مکلف است تا زمان بررسی و تطبیق سریال جیران با طرح آهوی من مارال از صدور مجوز پخش جیران خودداری نماید و در این خصوص هیچ عذر و بهانه ای قابل پذیرش نیست.

دوماً: در ادامه اظهارات عجیب و غیر حقوقی بیان نموده اید که «تا زمان ثبت درخواست رسیدگی از سوی عوامل تولید سریال آهوی من مارال یا ارائه حکم قضایی رسیدگی مسکوت مانده» که معلوم نیست منظور شما از حکم قضایی چه چیزی است ؟ رأی داوری صادره از هیئت داوران (آیفیک) مطابق با ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع و اجرائیه صادر گردیده و لازم الاجرا می باشد. اینکه مسئولین ساترا با ملاحظه اجرائیه دادگاه منتظر حکم قضایی هستند جای بسی تعجب است. رأی هیئت داوری و متعاقب آن اجرائیه دادگاه که به آقای اسماعیل عفیفه ابلاغ گردیده یک رأی اعلامی می باشد که آقای عفیفه محکوم به حذف شباهت ها گردیده و ضمانت اجرای آن در صورت عدم حذف شباهت ها عدم صدور مجوز پخش از تنهاد نهاد متولی امر (ساترا ) میباشد و در واقع مرجع اجرای حکم ساترا میباشد.

سوماً : در همان قسمت بیان نموده اید که « تا زمان ثبت درخواست رسیدگی از سوی عوامل تولید سریال آهوی من مارال رسیدگی مسکوت مانده است.»که معلوم نیست مسئولین ساترا منتظر ثبت درخواست رسیدگی در کجا هستند ؟ اگر منظور ثبت درخواست رسیدگی در مجموعه ساترا میباشد که باید گفت حداقل 7 مورد مکاتبه و جلسه برای رسیدگی برگزار گردیده که در متن ارسالی ساترا به خبرگزاری صبا نیز حاکی از همین امر است ، که آقای مهرداد غفارزاده درخواست رسیدگی و تأخیر صدور مجوز پخش سریال جیران تا حذف شباهت ها را داشته اند و دارند.
ضمن اینکه در حال حاضر ساترا تنها متولی و مرجع صدور مجوز پخش و سریال در فضای مجازی بوده و همچنین احراز وجود صحت شرایط صدور مجوز پخش نیازمند درخواست کسی نیست و مسئولین ساترا موظف و مکلف هستند که مالکیت مادی و معنوی محصولات تولیدی را که درخواست مجوز پخش می نمایند را احراز کنند و وقتی شاکی وجود دارد حق صدور مجوز و یا مشروط نمودن به ثبت درخواست ندارند با توجه به اینکه همه مدارک و مستندات ارائه گردیده است ، و اگر منظور از منتظر ثبت درخواست رسیدگی ، ثبت دادخواست و یا شکوائیه در مراجع قضایی می باشد باید گفت رای داوری با صدور اجراییه دادگاه لازم الاجرا می شود اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه از جهت رسیدگی را دارد و ساترا بعنوان تنها متولی اجرای رای تکلیف به اجرای حکم لازم الاجرا داشته و حق صدور مجوز پخش سریال قبل از حذف شباهت های سریال جیران با مارال را ندارد و حتی حق منتظر ماندن را ندارد و این عمل استنکاف از وظایف قانونی و شرعی می باشد.

3 – در بند 2 آمده ( سریال جیران از اولین تجربه های بخش خصوصی در تولید سریالهای تاریخی عظیم است که می تواند نقش بسزایی در توسعه زیست بوم محتوای بومی و بازاریابی بین المللی محصولات فرهنگی ایران داشته باشد )
گفتنی است که اولا اجازه بفرمایید سریال پس از حذف شباهت ها پخش شود و نظرات مخاطبین را ملاحظه بفرمایید و سپس از توسعه زیست بوم محتوای بومی و بازاریابی بین المللی سخن بگویید.

دوما بر فرض اینکه سریال جیران با تضییع حق آقای مهرداد غفارزاده و با سرقت ادبی و بدون حذف شباهت ها پخش شود-که البته چنین اجازه ای را نخواهیم داد – حتی اگر در توسعه زیست بوم هم نقش داشته باشد مانند آنست که شخصی در زمین غصبی مسجد بسازد و خیرات و نذورات هم پخش کند؟؟؟

4  – در بند 1 بیانیه ، حمایت از زیست بوم رسانه های آنلاین و برنامه ریزی دقیق در زنجیره ارزشی تولید تا انتشار محتوا و همچنین حمایت از فعالیت های قانونی هنرمندان سخن گفته اید …..
تا به اینجای کار پس از شروع جدی فعالیت در مدت زمان کوتاه در رابطه با فعالیت قانونی هنرمندان نمره قابل قبولی دریافت نکرده اید و حذف شباهت ها و ممانعت از تحقق کامل سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت فکری شاید اولین آزمون جدی شما در این حوزه باشد ، لذا اميدواريم به وظایف و تکالیف خود در رابطه با حقوق مالکیت فکری به درستی عمل نمایید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید