خانه همراهی موسسه رسانه‌های تصویری در تولید فیلم تازه کارگردان «سلام بمبئی»؟+عکس سیمون سیمونیان روبروی قربان محمدپور و اصغر هاشمی در سفر به تایلند

سیمون سیمونیان روبروی قربان محمدپور و اصغر هاشمی در سفر به تایلند