فرار مالیاتی از پزشکان تا …

نمایش خانگی/مهنازخدادوست: یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور ما نامتوازن بودن نظام مالیاتی است که دولت ها این سیاست مهم را به درستی اجرا نمی کنند. مالیات از مازاد دارایی ها و افراد حقیقی وتزریق آن در بخشهای تولیدی کشور می‌تواند یکی از مهمترین اقدامات رفع موانع تولید باشد.

به گزارش نمایش خانگي و به نقل از تریتانیوز طبق آمار و ارقام و مقایسه سهم برخی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان بدین شرح است کشور انگلستان ۳۵ درصد از سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۳۴ درصد از سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ۱۰ درصد از سهم مالیات بر سود شرکت ها و ۴۰ درصد از سهم مالیات بر مصرف مالیات دریافت می کند.

کشور آلمان ۳۶ درصد از سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۱ درصد از سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ۷ درصد از سهم مالیات بر سود شرکت ها، ۴۶ درصد از سهم مالیات بر مصرف مالیات دریافت می کند.

کشور سوئد ۴۵ درصد از سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۳۶ درصد از سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ۷ درصد از سهم مالیات بر سود شرکت ها و و ۲۸ درصد از سهم مالیات بر مصرف مالیات دریافت می کند.

این در حالی است که در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان وضعیت کاملاً وارونه است به گونه‌ای که ۱۰ درصد از سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۱۴ درصد از سهم مالیات بر درآمد اشخاص هوایی ۳۷ درصد از سهم مالیات بر سود شرکت ها و ۴۲ درصد از سهم مالیات بر مصرف مالیات دریافت میشود.

در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان دولتها نه تنها درآمدهای خود را از طریق مالیات تامین می کنند بلکه مازاد آن را در حوزه های دیگر سرمایه گذاری کرده تا موجب رونق تولید و اقتصاد کشور شود.

اما در ایران در بهترین حالت تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد از درآمد دولت از طریق مالیات بوده است و در مابقی این سال ها اغلب درآمد دولت از طریق فروش دارایی، فروش نفت، چاپ پول، فروش ارز ارزان دولتی و… بوده است.

تا زمانی که قانون مالیات بر مجموع درآمد به درستی اجرا نشود امکان فرار مالیاتی وجود دارد به گونه‌ای که در یک سال تنها برای پزشکان حدود ۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه که بر اساس اظهارات مسئولین تنها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات برای پزشکان پیش بینی شد و اکنون تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن در عمل پرداخت می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید