صدور پروانه ساخت برای منیژه حکمت و جهانگیر الماسی+فهرست کامل تمام پروانه های صادره

جهانگیر الماسی-منیژه حکمت

نمایش خانگی: شورای صدور پروانه ساخت آثار کوتاه و مستند و خانگی با ساخت 13عنوان فیلم نامه موافقت کرد.

در میان آثار پروانه ساخت گرفته بیش از همه نام منیژه حکمت تهیه کننده و جهانگیر الماسی بازیگر جلب توجه میکند.

منیژه حکمت پروانه ساخت مستندی به نام “مسابقه” را گرفته و جهانگیر الماسی هم برای ساخت دو مستند با نامهای “مسجد جامع شهر رم” و “گسترش زبان فارسی” پروانه گرفته است.

فهرست کامل پروانه های صادره به شرح زیر است:

–فیلم داستانی”مرز سرخ” به تهيه كنندگي و کارگردانی مهران مهدویان

–مستند “مسابقه” به تهيه كنندگي و کارگردانی منیژه حکمت

–فیلم کوتاه” تاول” به تهيه كنندگی اصغر نصیری و کارگردانی حمید سلیمانی

–فیلم کوتاه” سرباز” به تهيه كنندگی دانشگاه سوره و کارگردانی جواد خورشا

–مستند “مسجد جامع شهر رم” به تهيه كنندگی علی اکبر فاتحی پیکانی و کارگردانی جهانگیر الماسی

–مستند” گسترش زبان فارسی” به تهيه كنندگی علی اکبر فاتحی پیکانی و کارگردانی جهانگیر الماسی

–فیلم کوتاه” برجک7″ به تهيه كنندگی حسین برزگر آزاد گله و کارگردانی امیر حاتمی

–مستند” قصری با دیوارهای قرمز” به تهيه كنندگی و کارگردانی عباس رزیجی

–فیلم کوتاه “آخر وقت” به تهيه كنندگی حسین برزگر آزاد گله و کارگردانی هادی برزگر

–مستند “گل کوچک” به تهيه كنندگی بهتاش صناعی ها و کارگردانی امیر زوینی

–مستند “آزمون سراسری” به تهيه كنندگی و کارگردانی امیر پارسا آرا

–فیلم کوتاه “همین که گوش بدی کافیه” به تهيه كنندگی و کارگردانی اسرافیل شیرازی

–فیلم کوتاه “اقتصاد کوچک” به تهيه كنندگی و کارگردانی شاهرخ فائض

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید