رقابت تنگاتنگ «شهرزاد» و «عاشقانه»/سبقت «مبارک» از «نفس»/استقبال از «شاباش» و «امتحان نهايي»/ اقبال متوسط به «ماجراي نيمروز» و «هلن»

ویدیوکلوب سینما آزادی

نمايش خانگي: در دو هفته گذشته از يک سو قسمتهاي پاياني سريال «عاشقانه» به شبکه خانگي عرضه شد و از سوي ديگر قسمتهاي ابتدايي سريال «شهرزاد».

به گزارش سايت خبري-تحليلي «نمايش خانگي» همان قدر که عطش مخاطبان به پيگيري «شهرزاد» از قسمت چهارم بيشتر شده است عطش مخاطبان براي ابتياع قسمتهاي پاياني «عاشقانه» هم بالا بوده و حتي قسمت هفدهم «عاشقانه» با آمار فروشي کمي بيش از قسمت پنجم «شهرزاد» مواجه بوده است.

در ميان آثار غيرسريالي عرضه شده به شبکه خانگي کمدي «شاباش» و ملودرام «امتحان نهايي» اوضاع بهتري داشته اند. «شاباش» به واسطه حضور اکبر عبدي در رأس بازيگران با اقبال مواجه شده و «امتحان نهايي» هم بخاطر بازي شهاب حسيني در نقش اصلي آن که دبيري است دچار ناراحتي قلبي!!!

در ميان دو فيلم کودک عرضه شده به شبکه خانگي اين رئال-انيميشن «مبارک» است که از «نفس» سبقت گرفته است. «نفس» هم البته بخشهايي انيميشن گونه دارد اما چون خط روايي ثابتي ندارد و مدام با تغيير موقعيت کاراکتر اصلي همراه است نتوانسته به اندازه «مبارک» مورد توجه کودکان و نوجوان قرار گيرد.

فيلم سياسي-تاريخي «ماجراي نيمروز» که تصويرسازي چگونگي قتل موسي خياباني را روايت ميکند از جمله آثار جدي شبکه خانگي است که فروشي متوسط داشته است درست به مانند درام «هلن».

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید