آقای داوودی! چرا تمام واقعیات را درباره نسخه خانگی “هزارپا” نگفتی؟ یعنی به شما بابت دوقسمتی شدن این کمدی سودی نرسیده؟؟+توضیحات یک مقام آگاه در این باره

هزارپا

نمایش خانگی: تولید کمدی 40 میلیاردی “هزارپا”ی ابوالحسن داوودی با شراکت وی، رضا رخشان تهیه کننده حقیقی کار و موسسه گلرنگ رسانه بعنوان شریک تولید انجام شد.

ظرافتهایی که هر یک از طرفین شراکت بر تولید داشتند موجب شد نوعی از کمدی خلق شود که زودتر ازحد تصور رکوردشکنی کرده و فروش 40 میلیاردی را در تاریخ سینمای ایران به جای گذارد.

همین پیش بینی فروش بود که موسسه هنرهای تصویری سوره منسوب به حوزه هنری را ترغیب کرد زودتر از آغاز اکران رسمی، رایت خانگی را با قیمتی میلیاردی خریداری کند ولی سوره هم به دلایل مختلف که یکی از آنها حاشیه سازی افراطیون علیه کمدی بود ترجیح داد رایت را به ریزموج که شرکتی قدیمی در تولید لوح فشرده است واگذارد.

زمان بالای نسخه واگذار شده به سوره و بعدتر ریزموج-که مشتمل بر بیش از یک ساعت اضافی تر از نسخه اکران بود- ابتدا احتمال عرضه “هزارپا” در یک پکیج ولی با دو لوح فشرده و به قیمت بیست هزار تومان را به وجود آورد ولی برای آن که بالا بودن قیمت به مخاطبان فشار نیاورد تصمیم بر آن شد که ریزموج “هزارپا” را در دو قسمت عرضه کند.

جالب است ابوالحسن داوودی که شریک تولید “هزارپا” و منتج از آن شریک سود اکرانهای داخلی و خارجی و البته عرضه خانگی بوده به جای آن که واقعیات را درباره چرایی عرضه “هزارپا” در دو نسخه بگوید بازی را عوض کرده و به ارشاد تاخته که اجازه عرضه نسخه کامل “هزارپا” را نداده!!

یک منبع آگاه در مدیریت سینما در در گفتگو با “نمایش خانگی” با رد ادعاهای داوودی که تقصیر دوقسمتی شدن “هزارپا” را به گردن ارشاد انداخته، توزیع “هزارپا” در دو قسمت را خواسته خود شرکای تولید فیلم و از جمله داوودی دانسته و عامل اصلی این خواسته را هم سود بیشتری دانسته که در دوقسمتی شدن عرضه وجود دارد.

حالا باید از ابوالحسن داوودی پرسید آیا بابت دوقسمتی شدن عرضه “هزارپا” در شبکه خانگی سودی به شما نرسیده؟؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید