• شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۱
    در جلسه ۲۳ آبان شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثريت اعضاء برگزار شد با عرضه دو فیلم موافقت شد که در این بین نام “خواب تلخ”و "دختر" هم به چشم می خورد.
  • image_print