1

صدور پروانه برای آقازاده شهید بابایی+صدور چند پروانه دیگر

نمایش خانگی/پیمان مقیمی: شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی یا آثار ویژه شبکه خانگی، تازه ترین مصوبات خود را اعلام کرد.

به گزارش نمایش خانگی، در میان پروانه های صادره نام سلمی بابایی فرزند شهید عباس بابایی دیده می‌شود که پروانه “راه پله” را گرفته.
سلمی بابایی پیش از این کمدی “وکیل مدافع” را ساخته بود که مضمونی مرتبط با دفاع مقدس داشت…

فهرست پروانه های خانگی صادره به شرح زیر است:

— داستانی بلند «به نرگس قول دادم» به تهیه‌کنندگی هاشم مرادی، نویسندگی هاشم مرادی، رضا کاویانی، مریم عبدالله نژاد و کارگردانی رضا کاویانی

— داستانی بلند «شرم» به تهیه‌کنندگی هاشم علی اکبری و نویسندگی و کارگردانی آرش تقوا شعار،

— داستانی بلند «نقش سیب» به تهیه‌کنندگی همایون علیخانی، نویسندگی امیر مهرورزان و کارگردانی مجید نیامراد و امیر مهرورزان

–داستانی بلند «راه پله» به تهیه‌کنندگی سلمی بابائی و عبداله دوشن، نویسندگی رامین محمدیان و کارگردانی هاشم قلیچی

— داستانی کوتاه «به تمارض» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی پیام اینالویی و کوشک قاضی

–داستانی کوتاه «اشک و بغض» به تهیه‌کنندگی مصطفی خوبرو، نویسندگی و کارگردانی سروش خوبرو

–داستانی کوتاه «نامه‌های دیوار» به تهیه‌کنندگی محمدهادی کریمی، کارگردانی و نویسندگی حمید غفاریان