1

انتقاد بهاره افشاری از استتار نام سرمایه گذار «ممنوعه»⇐اگر ایشان یک فرد «مستقل» نبود و در زمره سرمایه گذاران «معلوم الحال» بود باز هم جرأت میکردید نامش را پنهان کنید؟؟!

نمایش خانگی: سریال «ممنوعه» بعد از چند هفته تعویق مدتی است که دوباره در شبکه خانگی عرضه شده و توانسته بازخورد مثبت مخاطبان را داشته باشد به گونه ای که در برخی از سامانه های اینترنتی عرضه سریال در هر بار پخش، آمار مخاطبان نیم میلیون را هم رد میکند.

در عرضه مجدد سریال «ممنوعه» بعد از توقیف ابتدایی یک اتفاق عجیب افتاده و آن هم حذف نام صادق یاری سرمایه گذار اصلی کار از روی جلد و انتقال آن به پشت جلد است!!! اتفاقی که نه تنها در شبکه خانگی بی سابقه است بلکه حتی در سینما و هنرهایی مانند تئاتر و موسیقی هم سابقه ندارد.

بهاره افشاری که در «ممنوعه» ایفاگر یکی از کاراکترهای منفی است با انتقاد از استتار نام این سرمایه گذار اظهار داشته است: دیگر چگونه میخواهید هنر مستقل را نابود کنید؟ فردی پیدا شده و سرمایه شخصی- و غیررانتیش- را وارد شبکه خانگی کرده و برای تولید یک سریال سرمایه گذاشته. ابتدا سریال را توقیف میکنید و بعد که رفع توقیف شد اسم سرمایه گذار را پنهان میکنید؟

این بازیگر ادامه داده است: اگر این سرمایه گذار هم مستقل نبود و از آن سرمایه گذارانی بود که بعدا می فهمیم چه کاره بوده اند و برای چه مقاصدی به شبکه خانگی آمده اند آن گاه باز هم جرأت میکردید اسمش را پنهان کنید؟؟

متن اجتماعی بهاره افشاری

متن اجتماعی بهاره افشاری