• جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲
    نسخه خانگی «گشت2» در حالی مدتی کوتاه بعد از قاچاق آن به شبکه خانگی می آید که بر روی اعلانهای آن نام یک بازار چرم به چشم میخورد؛ بازاری که احتمالا به واسطه قرارگیری روی پوستر یک فیلم پرفروش، هزینه قابل توجهی را هم به موسسه دارنده رایت خانگی فیلم پرداخت کرده است!
  • image_print