1

دستیار اول “شهرزاد” پروانه نمایش گرفت  

نمایش خانگی: شورای صدور پروانه نمایش خانگی با  نمایش یک عنوان فیلم داستانی موافقت کرد.
فیلم داستانی”شاهین” به تهيه كنندگي آرش سجادی حسینی و کارگردانی سالار طهرانی پروانه نمایش خانگی گرفته است.
آرش سجادی حسینی که سالها به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز پروژه های سینمایی فعالیت داشته در سریال خانگی “شهرزاد” نیز دستیار حسن فتحی بوده است.