ضیافت «نقش نگار»؛ حسین هدایتی سمت راست بابک زنجانی دیده می‌شود

حسین هدایتی، داود میرباقری، مهران برومند