- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - https://www.namayeshkhanegi.ir -

یک کارگردان شکست‌خورده سینما که پردیسی به نام «شهرزاد» راه انداخته فصل دوم «شهرزاد» را «فاجعه» خواند!!!

نمایش خانگی: قاسم جعفری کارگردانی که در سالهای اخیر نتوانسته آثاری مخاطب‌پسند برای سینما بسازد و آخرین ساخته‌هایش نظیر «پروانگی» و «دختران» در اکران عمومی روی هم صد میلیون هم نفروختند به تازگی در گفتگویی به انتقاد از «شهرزاد۲» پرداخته است.

به گزارش سایت خبری-تحلیلی «نمایش خانگی» انتقاد قاسم جعفری از «شهرزاد۲» در حالی است که خودش اخیرا و بعد از فراگیر شدن تب «شهرزاد» در جامعه، پردیس تئاتری به نام «شهرزاد» به راه انداخته است!!!

قاسم جعفری درباره «شهرزاد» به «نزدیک» گفته است: شنیدم که «شهرزاد یک» سریال خوبی بود، اما دیدید که «شهرزاد دو» چه فاجعه‌ای شد. مسلما در ادامه وضع بدتر هم می‌شود.

این کارگردان دور از سینما ادامه داده است: سازندگان «عاشقانه» به خاطر جذب مخاطب مجبور شدند حریم‌هایی را بشکنند که با توجه به شناختی که از برخی آنها دارم می‌دانم که خودشان هم اعتقادی به آن نوع بی‌بند و باری در روابط ندارند.

Likesیک کارگردان شکست‌خورده سینما که پردیسی به نام «شهرزاد» راه انداخته فصل دوم «شهرزاد» را «فاجعه» خواند!!!(0)Dislikesیک کارگردان شکست‌خورده سینما که پردیسی به نام «شهرزاد» راه انداخته فصل دوم «شهرزاد» را «فاجعه» خواند!!!(0)