خانه کامران تفتی، سیاهی‌لشکر شد+عکس کامران تفتی-ماه چهره خلیلی-سوت دل

کامران تفتی-ماه چهره خلیلی-سوت دل

سوت دل