فاقددیدگاه

متن نامه ای که یزدانی براساس مصاحبه های کارگردان «هستی» این فیلم را فاقد ارزش حمایت دانسته است

Default Icon

Likesمتن نامه ای که یزدانی براساس مصاحبه های کارگردان «هستی» این فیلم را فاقد ارزش حمایت دانسته است(0)Dislikesمتن نامه ای که یزدانی براساس مصاحبه های کارگردان «هستی» این فیلم را فاقد ارزش حمایت دانسته است(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما