خانه معجزه مديرعامل رسانه‌هاي تصويري⇐سنجش ارزش کيفي فيلم بدون تماشا و با تکيه بر مصاحبه کارگردان!!+عکس متن نامه ای که یزدانی براساس مصاحبه های کارگردان «هستی» این فیلم را فاقد ارزش حمایت دانسته است

متن نامه ای که یزدانی براساس مصاحبه های کارگردان «هستی» این فیلم را فاقد ارزش حمایت دانسته است