- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - https://www.namayeshkhanegi.ir -

صرف هزینه نیم میلیاردی در‌سینماشهر به‌اسم صیانت از آثار سینمایی!!/این نیم میلیارد صرف کدام صیانت شده؟؟

نمایش خانگی: درست در روزهایی که قاچاق فیلمهای مختلف سینمای ایران با اعتراض صاحبان آثار مواجه شده، سازمان سینمایی از صرف هزینه نیم میلیاردی سینماشهر برای صیانت از آثار خبر داده است.

شفاف سازی سازمان سینمایی درباره عملکرد مالی هفت ماهه ابتدایی سال سینماشهر حکایت دارد از صرف نیم میلیارد تومان خالص برای کمک به صیانت از آثار سینمایی و جلوگیری از قاچاق!

اینکه این نیم میلیارد تومان دقیقا صرف کدام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از قاچاق فیلمها شده مشخص نیست؟؟

این نیم میلیارد میان چه کسانی تقسیم شده و برخورداران از این نیم میلیارد دقیقا کدام اقدام را برای مقابله با قاچاق انجام داده‌اند؟؟؟

Likesصرف هزینه نیم میلیاردی در‌سینماشهر به‌اسم صیانت از آثار سینمایی!!/این نیم میلیارد صرف کدام صیانت شده؟؟(1)Dislikesصرف هزینه نیم میلیاردی در‌سینماشهر به‌اسم صیانت از آثار سینمایی!!/این نیم میلیارد صرف کدام صیانت شده؟؟(0)