خانه صدور پروانه برای بازیگر زن “پسرکشی” و “فروشنده”+صدور بیش از پنجاه پروانه دیگر صدور پروانه نمايش فيلم اسپاسم به کارگردانی صحرا اسداللهی

صدور پروانه نمايش فيلم اسپاسم به کارگردانی صحرا اسداللهی

صدور پروانه نمايش فيلم اسپاسم به کارگردانی صحرا اسداللهی

photo_2023-11-01_10-57-23