سهیلا رضوی ردیف وسط(چپ) در کنار اعضای خانواده شهرزاد

شهرزاد و فرزندش امید