خانه حامد مظفری روزنامه‌نگار، نویسنده سینما، منتقد مستقل و استراتژیست رسانه و مدیر تبلیغات حامد مظفری(نفر دوم از چپ) در اجرای برنامه زنده سینمامعیار در جشنواره فیلم فجر-550x367

حامد مظفری(نفر دوم از چپ) در اجرای برنامه زنده سینمامعیار در جشنواره فیلم فجر-550×367

حامد مظفری(نفر دوم از چپ) در اجرای برنامه زنده سینمامعیار در جشنواره فیلم فجر

حامد مظفری روزنامه‌نگار، نویسنده سینما، منتقد مستقل و استراتژیست رسانه و مدیر تبلیغات