- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - https://www.namayeshkhanegi.ir -

توضیحات تهیه‌کننده «ساخت ایران۲» درباره علل تأخیر در عرضه قسمت نهم این سریال

نمایش خانگی: سریال کمدی-ماجرایی «ساخت ایران۲» از جمله سریالهای عرضه شده ماههای اخیر شبکه خانگی است؛ سریالی که از طریق «دنیای هنر» و «هنراول» به شبکه خانگی عرضه میشود.

هشتمین قسمت این سریال سیزدهم تیرماه به شبکه خانگی عرضه شد و درحالی که گمان می‌شد نهمین قسمت سریال بیستم تیرماه به شبکه خانگی عرضه شود اما این اتفاق نیفتاد تا پرسشهایی متعدد درباره این تأخیر شکل گیرد؛ از ممیزیهای وارده به سریال تا عدم اقبال به قسمتهای ابتدایی و نیاز به تغییر جهت در ادامه سریال؟؟

امیر پروین‌حسینی تهیه کننده «ساخت ایران۲» بی اشاره به این پرسشها از دلایل فنی در عدم عرضه به موقع قسمت نهم یاد کرد و به سایت «نمایش خانگی» گفت: مشکلات فنی باعث شد هفته قبل عرضه سریال را نداشته باشیم ولی قسمت نهم چهارشنبه همین هفته ۲۷تیرماه توزیع خواهد شد و بعد از آن هم سعی خواهد شد سریال به صورت هفتگی عرضه شود.

پروین‌حسینی با بیان اینکه سریال در آخرین روزهای فیلمبرداری قرار دارد ادامه داد: به لحاظ تولید مطابق برنامه جلو رفته‌ایم و کمی و کاستی نداریم و برای همین در هفته های آینده هم سریال سروقت توزیع میشود.

این تهیه کننده پیرامون روند صدور مجوز سریال بیان داشت: مجوز سریال به صورت قسمت به قسمت صادر میشود یعنی قسمت نهم مجوز میگیرد و به پخش میرسد و بعد قسمت دهم برای صدور مجوز بازبینی میشود و به همین ترتیب.

Likesتوضیحات تهیه‌کننده «ساخت ایران۲» درباره علل تأخیر در عرضه قسمت نهم این سریال(2)Dislikesتوضیحات تهیه‌کننده «ساخت ایران۲» درباره علل تأخیر در عرضه قسمت نهم این سریال(0)