خانه تقدیر ویژه هیأت داوران جشنواره یاس از تهیه‌کنندگان «ساخت ایران» تندیس ویژه هیأت داوران جشنواره یاس به تهیه کنندگان «ساخت ایران» اهدا شد

تندیس ویژه هیأت داوران جشنواره یاس به تهیه کنندگان «ساخت ایران» اهدا شد

تندیس ویژه هیأت داوران جشنواره یاس به تهیه کنندگان «ساخت ایران» اهدا شد
تندیس ویژه هیأت داوران جشنواره یاس به تهیه کنندگان «ساخت ایران» اهدا شد