- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - https://www.namayeshkhanegi.ir -

اظهارات معاون نظارت؛ عاملی برای ورود مجلس به ماجرای زعامت شبکه خانگی؟

نمایش خانگی: هرچند در ظاهر امر صداوسیما طوری عمل کند که بسیاری آن را علیه سینما معرفی میکنند ولی واقعیت آن است که نه فقط بسیاری از شوراهای دولتی سینما با مدیران تلویزیون پر شده بلکه برخی از مناصب کلیدی سینما هم توسط کارمندان تلویزیون مدیریت میشود.
ازجمله مناصب کلیدی سینما معاون نظارت است که مدیریت فعلی آن را محمدمهدی طباطبایی نژاد از کارمندان تلویزیون بر عهده دارد.
در غائله شکل گرفته بر سر زعامت شبکه خانگی میان سازمان سینمایی ارشاد و تلویزیون هرچند طباطبایی نژاد مدام بر حق قانونی ارشاد تاکید کرده ولی درعین حال نوید(؟) این را داده که اگر قانون زعامت شبکه خانگی را از ارشاد بگیرد ایشان بعنوان مدیر ارشاد(؟) به قانون گردن مینهد.
معاون نظارت ارشاد به مهر گفت:

حرف ما این است که مرجع قانونی در حال حاضر تعریفی برای «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نکرده است و به همین دلیل از نظر ما تا زمانیکه این تعریف ارائه نشود تعریف قانونی موجود عملی نیست؛ یعنی صدور هر گونه محتوا طبق قانون فعلاً بر عهده وزارت ارشاد است. تأکید ما بر این است که تعامل کامل با همکاران‌مان در صداوسیما داشته باشیم و مصر هستیم که همه کارها بر محور قانون پیش برود. اگر قانون تصمیم به تغییر شرایط فعلی بگیرد و مسئولیت در این زمینه واگذار شود، کاملاً مطیع و تابع خواهیم بود، حتی اگر در اصل واگذاری نقدهایی هم داشته باشیم!!
درست چند روز بعد از این حرفهای معاون نظارت بود که مجلس به ماجرای اختلاف ارشاد و صداوسیما ورود کرده و ۲۶ نماینده مجلس با ارائه طرحی برای ساماندهی ماجرا ورود کردند.
در تبصره الحاقی این طرح تاکید شده: صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگو محور و ترکیبی بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد!
این طرح اگر در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شود معنایی ندارد جز واسپاری قانونی زعامت شبکه خانگی به صداوسیمایی که محمد مهدی طباطبایی نژاد نیز بعد از پایان مدیریتش در ارشاد بدان بازخواهد گشت.
ورای سرانجام طرح مجلس، اینکه طباطبایی نژاد در گفتگویش درباره زعیم شبکه خانگی دوپهلو حرف میزند و درعین گفتن از حق قانونی ارشاد بر شبکه خانگی از این میگوید که اگر قانونگذار بخواهد با تغییر قانون، زعامت شبکه خانگی را به صداوسیما دهد او نیز مطیع قانون است تا ابد در کارنامه طباطبایی نژاد خواهد ماند!

آیا چنین دوپهلو حرف زدن، فقط از مدیرانی برنمیاید که همچنان علقه های قوی به صداوسیما دارند و نمیخواهند در بازگشت به رسانه ملی مغضوب باشند؟؟؟
 

اگر معاونت نظارت به شخصیتی کاملا سینمایی که درد سینما و سینماگران را میداند سپرده میشد باز هم شاهد این دوپهلو حرف زدن و احیانا رهنمود(؟) دادن به مجلس برای تصویب قانون به نفع صداوسیما بودیم؟؟؟

مدیری برآمده از بدنه سینما فقط و فقط درباره حق قانونی ارشاد حرف میزند و از زیرمجموعه هایی که تا اطلاع ثانوی متولی آنهاست به شدت و با برهان قاطع دفاع میکند!

Likesاظهارات معاون نظارت؛ عاملی برای ورود مجلس به ماجرای زعامت شبکه خانگی؟(0)Dislikesاظهارات معاون نظارت؛ عاملی برای ورود مجلس به ماجرای زعامت شبکه خانگی؟(0)