علیرضا شجاع نوری و انوشیروان نعیمی در کنار مهدی یزدانی در مراسم امحا

بهرام رادان، رضا داوودنژاد، احمد احمدی و علی کاظمی در مراسم امحای محصولات قاچاق
پژمان بازغی و حسین فرحبخش در کنار علیرضا تابش در مراسم امحا