پیمان معادی با شمایل «ماه تی تی»

پیمان معادی با شمایل کاراکتر «امپراتور» در «آخرین شوالیه ها»