• دوشنبه 6 مارس 2017 - 8:54
    شهاب حسینی که سابقه کارگردانی درام سینمایی «ساکن طبقه وسط» را دارد دومین تجربه کارگردانیش «خرده جنایتهای زناشوهری» را در شبکه خانگی انجام خواهد داد.