- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - http://www.namayeshkhanegi.ir -

گاف بزرگ گلزار در قسمت نهم «عاشقانه» چه بود؟

نمایش خانگی: در سریالهای با تعداد قسمت بالا و زمانی که فشردگی تولید دوچندان میشود معمولا ایراداتی در حفظ راکورد صحنه ها ایجاد میشود و تنها در صورت حضور یک منشی صحنه مجرب و ششدانگ است که این ایرادات به حداقل میرسد.

به گزارش سایت خبری-تحلیلی «نمایش خانگی» سریال «عاشقانه» علیرغم آن که ۲۶ قسمتی است و آن قدرها تعداد قسمتهایش بالا نیست اما شاید بخاطر مشکلاتی که در برهه هایی از زمان در مسیر تولید سریال رخ داد هرازگاه شاهد گافهایی در سریال هستیم.

از جمله این گافها در قسمت پنجم و با حضور گلزار رخ داده که «هفت صبح» درباره اش نوشته است: در سکانس پایانی قسمت نهم «عاشقانه» اتفاق جالبی می افتد. سهیل با بازی محمدرضا گلزار در حالی که عینکی روی چشم دارد به مانیتور کامپیوتر زل زده و دستش را روی کیبورد قرار داده است. به نظر می رسد که شدیدا مشغول کار است. درست در همان زمان پیمان وارد اتاق میشود که با او حرف زند. زمانی که دوربین به سمت پیمان حرکت میکند ما مانیتور کامپیوتر سهیل را در حالی می بینیم که خاموش است و غیر از صفحه سیاه چیزی روی آن دیده نمیشود. سه بار دوریین به طرف پیمان میچرخد و هر سه بار مانیتور خاموش جلوی روی مخاطبان قرار میگیرد. معلوم نیست در این برداشتها حواس منوچهر هادی و منشی صحنه اش کجا بوده؟

Likesگاف بزرگ گلزار در قسمت نهم «عاشقانه» چه بود؟(1)Dislikesگاف بزرگ گلزار در قسمت نهم «عاشقانه» چه بود؟(0)