- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - http://www.namayeshkhanegi.ir -

معرفی اعضای شوراهای ساخت و نمایش خانگی

نمایش خانگی: اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش آثار غیرسینمایی(خانگی) معرفی شدند.

اعضای شوراهای پروانه نمایش خانگی زیرنظر معاونتهای ساخت(بهمن حبشی) و نمایش(محمدرضا فرجی) فعالیت میکنند.

حسین انتظامی طی احکامی امیر آشتیانی پور، سید امیر پروین حسینی، مصطفی رستگاری، رحمان سیفی آزاد، حامد عنقا، فرید فرخنده کیش و محمد هادی کریمی را به عنوان اعضای شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی منصوب کرد.

رییس سازمان سینمایی همچنین در احکام دیگری مسعود احمدیان، کامبیز اخوان صفا، محمد درمنش، فرشید سعیدی، علیرضا قاسم خان، سیدطاها مرقاتی و بهروز مفید را به عنوان اعضای شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی معرفی کرد.

Likesمعرفی اعضای شوراهای ساخت و نمایش خانگی(0)Dislikesمعرفی اعضای شوراهای ساخت و نمایش خانگی(0)