- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - http://www.namayeshkhanegi.ir -

صدور مجوز کارگردانی بازیگر “اخراجیها”+صدور مجوز خانگی پنج فیلم

نمایش خانگی: شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۵ عنوان فیلم سینمایی ایرانی موافقت کرد.
در جلسات اخیر شورای پروانه نمایش خانگی، برای فیلم های سینمایی ایرانی” زندانی ها” به تهيه كنندگي و کارگردانی مسعود ده نمکی،” متری شیش و نیم” به تهيه كنندگي سید جمال ساداتیان و کارگردانی سعید روستایی،” به دنیا آمدن” به تهيه كنندگي محمد احمدی و کارگردانی محسن عبدالوهاب ،” چهار انگشت” به تهيه كنندگي حمید پنداشته و کارگردانی حامد محمدی و ” عرق سرد” به تهيه كنندگي مهدی داوری لنگرودی و کارگردانی سهیل بیرقی پروانه نمایش خانگی صادر گردید.
شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، برای فیلم بلند داستانی” اشک برف” به تهيه كنندگي علیرضا پیرزاده و کارگردانی محمود مقامی پروانه ساخت صادر گردید. محمود مقامی از بازیگران باسابقه و ایفاگر کاراکتر یک فرمانده در کمدی پرفروش “اخراجیها” بود.

Likesصدور مجوز کارگردانی بازیگر “اخراجیها”+صدور مجوز خانگی پنج فیلم(1)Dislikesصدور مجوز کارگردانی بازیگر “اخراجیها”+صدور مجوز خانگی پنج فیلم(0)