- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - http://www.namayeshkhanegi.ir -

حسن فتحی در نخستین گفتگو بعد از محکومیت سرمایه گذار “شهرزاد” اظهار داشت⇐قلم رکاب نداد و تولید “كنتس سلما” منتفی شد!/به همراه نغمه ثمینی بر روی طرحی از “هزار و یک شب” کار میکنیم!/صداوسیما دست از عناد با شبکه خانگی بردارد/چرا اجازه تولید سریالهای خانگی در شهرک غزالی را نمیدهند؟؟؟

نمایش خانگی: در چندهفته ای که از اعلام حکم قطعی محمدهادی رضوی سرمایه گذار “شهرزاد” به ۲۰ سال حبس میگذرد حسن فتحی کارگردان “شهرزاد” هیچ واکنشی به این حکم نشان نداده بود تا حالا که در گفتگویی تازه بی کمترین اشاره به ماجرای رضوی از کار بر قصه ای تازه از “هزار و یک شب” حرف زده.

حسن فتحی با بیان اینکه دوست داشته بعد از “شهرزاد” و حاشیه هایش فیلم “کنتس سلما” را بسازد به “شرق” گفت: تمام شش ماه نخست سال گذشته را همراه خانم ثمینی مشغو