- سایت خبری-تحلیلی نمایش خانگی - http://www.namayeshkhanegi.ir -

ابراز علاقه کارگردان «او یک فرشته بود» برای ساخت سریال ترسناک در شبکه خانگی⇐شبکه خانگی یک رقیب خوب برای تلویزیون است!/دوست دارم یک سریال وحشتناک برای شبکه خانگی بسازم